Vestby kulturskole

Skriv inn undertittel her

Såner skolekorps har et nært samarbeide med Vestby kulturskole.

I Såner skolekorps får du mulighet til å spille i korps og grupper med andre barn i alle aldre som. Det er gir glede å spille sammen med andre!

For at man skal lære seg å mestre sitt eget instrument, er det viktig at man får individuell undervisning. Dette tilbys via Vestby kulturskole. 

Vestby kulturskole har tilbud innen individuell musikk/instrumentopplæring. Kulturskolen har sin hovedbase i Thorvaldsengården i Vestby sentrum. Her foregår en stor del av undervisningen, i tillegg til at administrasjon og skolens lærere holder til her. Kulturskolen har ca 300 elever og 18 lærere.

Kulturskolen tilbyr musikkundervisning på alle de instrumentene som er med i korpset (fløyte, klarinett, saksofon, slagverk, trompet/ kornett, valthorn, trombone, eufonium/ baryton og tuba). 

Eleven må disponere sitt eget instrument. Kulturskolen har noen få instrumenter å leie ut. Såner skolekorps låner ut gratis instrumenter til korpsets medlemmer. 

Undervisningen foregår i på Thorvaldsengården i Vestby, i tillegg til at noe av undervisningen til barneskolene i Vestby, Hølen, Brevik og Son, etter skoletid/i SFO-tiden.

Se Kulturskolens hjemmeside for nærmere informasjon og tilmelding, her:

https://www.vestby.kommune.no/kulturskole.77180.no.html


Denne hjemmesiden er en digital rekrutteringsside for Såner skolekorps
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!