Trombone

Skriv inn undertittel her

  • Trombone er et dypt, fulltonende messinginstrument, bærer også navnene basun, trekkbasun og sackbut. Det finnes to trombonetyper, sleidetrombone og ventiltrombone. Begge typene finnes i flere størrelser. De vanligste størrelsene i dag er tenor- og basstrombone. Trombonen er i dag mye brukt både i janitsjarorkestre, storband, brassband og andre orkestre.
  • Teknikk På en sleidetrombone forandres tonehøyden ved hjelp av en U-formet sleide (trekkbøyle), som forlenger og forkorter rørlengden ved at den beveges ut og inn. På ventiltrombone benyttes tre eller fire ventiler som trykkes ned for å endre tonehøyden. 
  • Den største visuelle forandringen fra den første sackbut og frem til dagens instrumenter er sjallstykket. Sjallstykket kom ikke før cirka år 1740, da musikerne og dirigentene ønsket en sterkere lyd enn det en sackbut kunne tilby. Trombonen ble mye brukt i kongelige seremonier, gjerne i kombinasjon med kornett. Denne besetningen var for øvrig også vanlig i kirken på denne tiden.

Ingrid i hovedkorpset forteller om hvordan det er å spille trombone. 

Denne hjemmesiden er en digital rekrutteringsside for Såner skolekorps
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!