Eufonium/baryton

Skriv inn undertittel her

  • Eufonium er et musikkinstrument i messingblåserfamilien. Den er stemt i B eller C (sjelden) en oktav under trompeten. En eufonium har 3-4 ventiler, og ser ut som en liten tuba. Instrumentet har samme konstruksjon som en tuba og althorn, og det ligger mellom disse i størrelse. Navnet euphonium kommer fra eufonion (gresk) som betyr velklang, og instrumentet har en varm, fyldig klang. En person som spiller eufonium kalles en eufonist. Eufonium har i likhet med tuba, flygelhorn og althorn konisk boring (rørdiameteren øker hele veien). Motsetningen er trombone- og trompetfamilien som har sylindrisk boring (diameteren er konstant frem til klokkestykket). Dette gir instrumentet en helt annen klang enn trombonen, selv om de spiller i samme register; eufonium har en mye rundere klang. 
  • Bruksområder Eufonium er et svært vanlig instrument i forskjellige musikkorps, messing- og janitsjarorkestre, og blir her ofte tilskrevet viktige stemmer og soloer. I orkesterlitteraturen blir den sjelden brukt, og er ikke et fast instrument i symfoniorkester. Det blir dog benyttet av og til, f.eks i Gustav Holsts Planetene og Ravels orkestrering av Modest Mussorgskys Bilder fra en utstilling. Et av de mest kjente tilfellene av bruk av eufonium i orkesterlitteraturen er nok i Henry Woods Fantasia on British Sea Songs, som hvert år brukes i The Last Night of the Proms.
  • Forskjeller mellom eufonium og baryton Det hersker en del forvirring rundt instrumentene eufonium og baryton, og navnene blir brukt en del om hverandre. Dels blir eufonium brukt om instrumenter med 4 ventiler, og baryton om de med 3. Dette er feil; det dreier seg om to forskjellige instrumenter. Forvirringen skyldes i stor grad at vi i Norge har hentet musikktradisjon fra to forskjellige hold - Tysklands janitsjartradisjon og Englands brassbandtradisjon. I tradisjonell janitsjar hadde man barytonhorn (med ganske fri rolle, med mange soloer og motmelodier), og i tradisjonelle brassband har man flygelhorn, althorn, tenorhorn (tilhørende horngruppa) og eufonium (tilhørende tubagruppa). Siden de tyske barytonhornene har vært en mellomting mellom tenorhorn og eufonium har man brukt navnet baryton på begge deler. Det vanligste instrumentet i janitsjarkorps i dag er instrumentet eufonium - som er identisk med det britiske eufonium. Det anbefales derfor å bruke betegnelsen eufonium på de fleste korpsinstrumentene, og barytonhorn og tenorhorn på de instrumentene som faktisk er barytonhorn og tenorhorn. Legg merke til at det vi på norsk kaller tenorhorn heter på engelsk baritone. Tilsvarende blir althorn på engelsk kalt tenor horn. Baritone er et B-instrument, althorn er stemt i Ess.

Andrea forteller om hvordan det er å spille eufonium. 

Denne hjemmesiden er en digital rekrutteringsside for Såner skolekorps
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!