Valthorn

Skriv inn undertittel her

  • Valthorn, messingblåseinstrument med sirkelformet rør som ender i et stort sjallstykke (lydtrakt) og med et traktformet munnstykke. Valthorn er et transponerende instrument, oftest stemt i F, med reelt omfang kontra H-f2. En nyere konstruksjon, såkalt dobbelthorn, forener to stemminger: B (høy) og F (lav). Røret forkortes her ved hjelp av en ekstra ventil.
  • Valthornet begynte å gjøre seg gjeldende som kunstinstrument på 1600-tallet og fikk rundt år 1700 sin faste plass i orkesteret. Toneforrådet i det opprinnelige, ventilløse hornet var begrenset til egenresonansene (den såkalte naturtonerekken), og musikeren måtte skifte mellom instrumenter av ulike stemminger. En forbedring kom med innføringen av utskiftbare bøyler av forskjellig lengde som medførte endring av hornets stemming. Dette, sammen med den nye stoppeteknikken der høyre hånd innføres i sjallstykket, førte til at naturtonerekken ble supplert og muliggjorde diatonisk spill. De stoppede tonene hadde imidlertid en dempet klang i forhold til de øvrige, et problem som først ble løst med ventilsystemet, som også muliggjorde kromatisk spill. Det moderne hornet, forsynt med tre ventiler, ble tatt i bruk rundt 1830.

Såner skolekorps har per i dag ingen som spiller valthorn - men vi har flere instrumenter, og ønsker inderlig gjerne at noen barn vil begynne hos oss på dette instrumentet. Se video fra YouTube der vår aspirant- og juniordirigent forklarer om valthorn.

Denne hjemmesiden er en digital rekrutteringsside for Såner skolekorps
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!