Tverrfløyte

Skriv inn undertittel her

  • Tverrfløyte, fløyte som blåses fra siden, i motsetning til langfløyte og blokkfløyte, som blåses fra den ene enden. Tverrfløyta er en del av treblåserfamilien. Den er et melodiinstrument som blir brukt i symfoniorkester, janitsjarorkester, korps og som soloinstrument.
  • Funksjon Ved å trykke ned de 16 klaffene i forskjellige kombinasjoner, bestemmes tonehøyden. Det er også mulig å gjøre endringer i luftstrømmen slik at tonen endres. Instrumentet har et register som går fra enstrøken C opp til firstrøken C. Ved å kjøpe fløyte med h-fot, kommer man ned på lille H. Det er mulig å strekke registeret opp flere toner enn firstrøken C, men det er bare i enkelte stykker en fløytist har bruk for det. Det mest kjente stykket for fløyte som strekker seg over firstrøken C, er Sergej Prokofjevs sonate, som krever en firstrøken D. Tverrfløyte lages av sølv, gull, platina, sølvlegering, nikkellegering og av forskjellige tresorter. Det mest vanlige er sølvlegering. Det finnes flere merker å velge i når man skal kjøpe en fløyte og de finnes i alle prisklasser.
  • Historie Fløyta er et av verdens eldste instrumenter. Under renessansen fikk Europa opp øynene for fløyta ved hjelp av den sveitsiske hæren. De brukte fløyter til å sende signaler. Sammen med trommeslagere gikk fløytister i fremste rekke i flere kriger. Tverrfløyta ble opprinnelig laget i tre, uten klaffer. Man brukte fingrene til å dekke over hullene i trerøret. Denne fløyten har fått navnet traversofløyte. Grepene likner på grepene til blokkfløyta, men blåseteknikken er lik som på tverrfløyta. Fløyta fikk etterhvert flere klaffer, men det var først i 1832 at arbeidet med fløyta slik vi kjenner den i dag, startet. Theobald Boehm (1794-1881) startet sitt arbeid med å videreutvikle tverrfløyta mens han var førstefløytist ved Det kongelige bayerske orkester i München. Boehm begynte med å eksperimentere med å lage fløyter av ulike materialer og med å flytte plasseringen av tonehullene. I 1847 tok han patent på et nytt grepsystem som danner utgangspunktet for utformingen av den moderne tverrfløyta. Ved å bytte ut tre med et metall, kunne lyden til fløyta bære lenger enn tidligere.

Anna i hovedkorpset forteller om hvordan det er å spille tverrfløyte. 

Denne hjemmesiden er en digital rekrutteringsside for Såner skolekorps
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!